Fysiotiimi Fokus

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Psykofyysisen fysioterapian perustana on ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava ihmiskäsitys, tästä syystä voikin sanoa, että psykofyysinen lähestymistapa soveltuu kaikkeen fysioterapiatyöhön.

Psykofyysisessä fysioterapiassa keskeistä on ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja vuorovaikutus näiden välillä on jatkuvaa. Kehon reaktiot ja tuntemukset vaikuttavat mieleen, ja mielen liikkeet vaikuttavat kehoon heijastuen liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta. Jokin tapahtunut, tunne tai kipu voi jäädä kehoon, ja tämän purkamiseen voidaan psykofyysisessä fysioterapiassa pyrkiä fysioterapiamenetelmiä hyödyntäen.

Psykofyysisellä fysioterapialla voidaan edistää toimintakykyä esimerkiksi vahvistamalla kehon hahmottamista ja rajoja, lisäämällä turvallisuuden tunnetta omassa kehossa, opettelemalla keinoja tunteiden ja vireystilan säätelyyn ja harjoittelemalla rentoutumiskeinoja. Yksi tavoite voi myös olla löytää keinoja vaikean elämäntilanteen käsittelyyn. 

Käytännössä psykofyysisessä fysioterapiassa voidaan tehdä esimerkiksi liike-, hengitys- ja kehotietoisuusharjoituksia, pehmytkudoskäsittelyitä tai harjoitella tunnistamaan omaa vireystilaa ja tunteita. Fysioterapiamenetelmät valitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaan.

Psykofyysistä fysioterapiaa voidaan suositella kuntoutusmuodoksi ihmisille, joilla on:

mielenterveyden haasteita esim. masennusta, ahdistusta, syömishäiriö- tai paniikkioireita

neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia toimintakykyhäiriöitä ja

kiputiloja, stressioireita, kuten unettomuutta, jännittyneisyyttä, ahdistuneisuutta tai uupumusta, vaikeuksia perusliikkumisessa tai oman kehon hahmottamisessa

traumasta tai post-traumaattisesta stressireaktiosta aiheutuvia fyysisiä oireita.

Lähteet ja lisätietoa: Suomen Psykofyysisen fysioterapian yhdistys ry:n verkkosivusto:

www.psyfy.net

Ota yhteyttä

Kysy meiltä vapaita aikoja

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle 24 h sisällä. Varaamme sinulle sopivan ajan. Voit myös antaa meille palautetta alla olevan lomakkeen kautta.

* pakollinen kenttä

** mikäli olet yksityisasiakas, tätä ei tarvitse täyttää