Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä

Fysiotiimi Fokus Oy

Y-tunnus 3279951-5

Yhteyshenkilö

Sanna Miettinen

fysiotiimifokus@gmail.com

Rekisterin nimi

Fysiotiimi Fokus analytiikka ja markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Fysiotiimi Fokus Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen,asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, palveluistamme kertominen sekä verkkokaupan kehittäminen ja hallinnointi. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on jättänyt yhteystietonsa Fysiotiimi Fokus- sivuston kautta.

Rekisteri sisältää enintään seuraavat tiedot:

-asiakkaan etu- ja sukunimi

-puhelinnumero

-sähköpostiosoite

-asiakkaan vapaaehtoisesti antamia lisätietoja, kuten vaihtoehtoinen toimitusosoite

-erilaisissa kampanjoissa tai gallupeissa rekisteröidyltä kysyttyjen kysymysten vastaukset

Rekisterissä on vain ne tiedot, jotka henkilö itse on meille luovuttanut.

Rekisterin suojaus

Fysiotiimi Fokus Oy:n asiakasrekisterin tietoihin pääsevät ainoastaan yrityksen oma henkilökunta tai muut henkilöt, joilla siihen on työnsä puolesta oikeus. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteri on sähköisessä muodossa, ja siihen liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan.

Tarkastus- kielto- ja korjausoikeus

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Fysiotiimi Fokus Oy:n ulkopuolelle.

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

Diarium

Diarium käyttää sähköistä, sertifioitua Diarium-potilaskortistoa, joka on KanTa yhteensopiva ja auditoitu sekä Navisec Health- sähköistä asiointipalvelua. Sähköisiin järjestelmiin (Diarium ja Navisec Health) kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla, Diariumiin kaksivaiheisen tunnistuksen avulla. Henkilökohtaisilla laitteilla olevat aineistot suojataan käyttäjän ylläpitämällä käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja poistetaan käsittelyn jälkeen. Muistitikkua ja irtokovalevyä säilytetään lukitussa tilassa manuaalisen aineiston kanssa. Varmuuskopiot ja tiedot tallennetaan pilvipalveluun, jossa ne salataan, kun niitä siirretään Internetissä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, vrk-kortit ovat jokaisen käyttäjän hallinnassa, näyttö suojataan muilta potilasasiakirjoja käsiteltäessä ja tulostetut asiakirjat otetaan työntekijöiden käytössä olevalta tulostimelta heti pois. Fysioterapeuttien suojaustunnukset vaihdetaan 3 kk välien. Tietoihin pääsee käsiksi vain hoitava fysioterapeutti ja laskutuksesta vastaava, vaitiolovelvollinen terveydenhuollon ammattihenkilö.